ریسمان نور تا داستان مرگ...

تلاش برای انتخاب راهی به سوی نور(اتحادیه انجمن های اسلامی)

ریسمان نور تا داستان مرگ...

تلاش برای انتخاب راهی به سوی نور(اتحادیه انجمن های اسلامی)

مشخصات بلاگ
ریسمان نور تا داستان مرگ...

تفسیر زندگی دنیا یا جاودانگی آخرت،آیا غرب به پیشرفت ختم میشود یانابودی مطلق وآیا پیشرفت به معنای غربی شدن است یا توسعه زندگی وآیا توسعه زندگی به مرگ وجاودانگی نخواهد رسیدپس چه راه بهتر ازبا او بودن وهمراه او و ولی او (مهدی) شدن.
| he"ll come soon |
یا رب زغمش تا چند اشکم ز بصر آید
بنشسته سر راهش ، شاید ز سفر آید
تا چند بنالم زار شب تا سحر از هجرش
کوکب شِمُرم هر شب ، شاید که سحر آید
هر دم که رخش بینم خواهم دگرش دیدن
بازش نگرم شاید یک بار دگر آید
از دیده نهان اما اندر دل من جایش
او را طلبم هر شب شاید که ز در آید
با کس نتوانم گفت من راز درون خویش
کز درد غم هجرش دل را چه به سر آید
می سوزم و می سازم از درد فراق اما
تیر غم او بر دل افزون ز شمَر آید
"حیران" به فغان تا کی با محنت و غم همدم
یارب نظری کان شاه از پرده بدر آید
(سید تامی زرندی)
"اتحادیه انجمن های اسلامی شهر تهران"

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین نظرات
نویسندگان
پیوندها

خدایا! دلمان را از زنگار خطا بزداى.
خدایا! دیده دلمان را با نور خودت روشن فرما.
خدایا! به خلوت نشینان دل شب سوگند! از دلمان کدورتها را دور ساز.
خدایا! دلمان را از پرتو ذاتت روشن گردان.
خدایا! دلمان را نواى عاشقانه عطا کن و چنان کن که از دلمان جز ناله عشق برنخیزد.
خدایا! دلمان را سرشار از تقوا کن.
خدایا! دلمان را جایگاه شیطان مساز.
خدایا! دلمان را از چنگال نَفْس و وسوسه هاى شیطان رها ساز.
خدایا! چنان کن که فقط با تو و به تو دل خوش کنیم.
خدایا! دلمان را از خود محجوب مکن.
خدایا! دلى سلیم و قلبى منیب عطایمان کن.
خدایا! دلمان را لبریز از نور ایمان کن.
خدایا! ما را اهل دل گردان، نه بنده دل.
خدایا! چشم دلمان را باز فرما.
خدایا! دلمان را به قدّ و خَد و خَط بى مثالت مشتاق گردان.
خدایا! چنان کن که همه دل باشد و همه دل.
خدایا! کور چشم از مشاهده خَلْق محروم است و کور دل از مشاهده حق. مارا در زمره این دو گروه قرار مده.
خدایا! دل را بیمار و از خود منحرف نفرما.
خدایا! چنان نباشد که فقط درماه مبارک رمضان قرآن به سر کنیم، بلکه در همه ماهها، به دل کنیم.
خدایا! چنان کن که تو را یاد کنیم و دلمان لبریزاز یاد تو باشد.
خدایا! با تغذیه حلال دلمان را رشد دِه.
خدایا! با یاد خود دلهامان را آرامش و آسودگى بخش.
خدایا! مگذار خنده هاى بسیار و بلند دلمان را بمیراند.
خدایا; اى مقلّب القلوب! دلمان را از غفلت بگردان و بیدار ساز.
خدایا! اخلاق ناپسند، بویژه بُخل و سوء خُلق را از دلمان دور کن.
خدایا! مارا دلسوز حال مردم قرار ده.
خدایا! ما را سنگدل مکن.
خدایا! مارا از سوز و اشتیاق دل براى تو، بیخبر نگذار. 
خدایا! دل ما را به معصیت شاد مگردان.
خدایا! چنان کن که از گفتن و شنیدن چیزهایى که دلمان را میمیراند، دورى کنیم.
خدایا! دل ما را از دنیا و زخارف آن جدا ساز.
خدایا! لذت گناه را از دلمان بدَر کن.
خدایا! با پروا از خودت ، یاد مرگ و تلاوت کتابت، دلمان را جلا ده.
خدایا! دلمان را آرام کن و آسودگى بخش.
خدایا! دلمان را به دیدار صاحب جمال و کمال الهى خیره گردان.
خدایا! چنان کن که دل از خاک و مال برداریم.
خدایا! چنان کن که دلى از ما نرنجد.
خدایا! ما را از اسرار دل با خبر کن.
خدایا! دل بى دردمان را به درد آور.
خدایا! دل را که حَرَم توست، حفظ فرما

.
خدایا! دلمان را بشکن.
خدایا! دعاى خسته دلان را مستجاب گردان.
خدایا! سخنى را که از دل برآید، بر دلمان بنشان.
خدایا! ما را در زمره دلشکستگان و دلسوختگان قرار بده.
خدایا! ما را دلباخته جمال خود کن.
خدایا! چنان کن که آیه تطهیر و صفاى دلمان را تلاوت کنیم.
خدایا! دلمان را از عشق به خودت روشن گردان.
خدایا! دلمان را به بهترین نیّات منتهى گردان.
خدایا! دلمان را پاکى ده.
خدایا! چنان کن که دل فقط به تو رو کند.
خدایا! به عزت و جلالت! آگاهى و نورانیّت دل به ما عطا فرما.
خدایا! چنان کن که قرآن در دلمان رسوخ کند.
خدایا! مگذار دل کسى را بسوزانیم یا بشکنیم.
خدایا! دلمان را از دانش و معرفت و بصیرت سرشار کن.
خدایا! دلمان را مورد مشیت «العلم نور یقذفه الله فى قلب من یشاء» قرار ده.
خدایا! نعمت لقاءات را روزیمان گردان.
خدایا! چنان کن که از لقاءات در غفلت نباشیم.
خدایا! گفتار و کردار و نوشتارِ نیک را روزیمان قرار ده.
خدایا! درهاى رحمتت را به رویمان بگشا.
خدایا! تکبر را از دلمان بدَر کن.
خدایا! چنان کن که حقیقت را با صفاى دل دریابیم.
خدایا! چنان کن که روى به بارگاه تو آوریم.
خدایا! به ما توفیق ده سوز دل امام حسین (علیه السلام) را درک کنیم.
خدایا! دلمان را مأنوس با امام حسین (علیه السلام) بگردان.
خدایا! خریدار دلمان باش.
خدایا! دلمان را صفا بخش.
خدایا; اى معشوق دل آگاه و بینا! دلمان را از یاد خود غافل مکن.
خدایا! دلمان را به ذکرت شیرین کن.
خدایا! دلمان را شیداى رویت فرما.
خدایا! با خودت دلمان را شاد گردان.
خدایا! با نور لطفِ خود دلمان را روشن فرما.
خدایا! دلمان را از نور عبادت روشن کن.
خدایا! جان و دل را به شوقت زنده گردان.
خدایا! دل را صفا بخش و بر این دل بیچارگان نظرى کن.
خدایا! خانه دلمان را با لطفت آباد کن.
خدایا! دلمان را به نور حقیقت، فروزان فرما.
خدایا! دلمان را آسودگى بخش .
خدایا! به سوز دل فاطمه زهرا (علیها السلام)! دلمان از مهر و ایمان سرشار فرما.
خدایا! سوگند به پیامبرانت! دلمان را تسلیم خود گردان.
خدایا! جوانانمان را با نشاط و زنده دل فرما.
خدایا! در آیینه دل عکس رویت را بنما.
خدایا! دلمان را جایگاه کینه و حسد قرار مده.
خدایا! در دلمان رأفت و مهربانى قرار ده.
خدایا! دلهامان را به یاد خود خاشع و فروتن فرما.
خدایا! آرامش و وقار را بر دلمان فرو فرست.
خدایا! همه لذتها را به بندگانت ببخش و دردها را از ما دور کن.
خدایا! دل دوستانت را به نور معرفت روشن کن.
خدایا! دلمان را از دانش و آگاهى سرشار کن.
خدایا! به صفایى که در دل مؤمنان نهادى! باغ دلمان را همواره تازه و سرسبز بدار.

خدایا! دل عاشقان نشانه مهر توست. تیر اشتیاق را بر دلمان بنشان.
خدایا! صورت انبیا و ائمه را در صفحه نورانى دلمان بنمایان.
خدایا! دلمان را از وسوسه هاى اهریمن نگهدار.
خدایا! زبانمان را با دلمان یکسان گردان.
خدایا! ما را تشنه دیدارت گردان.
خدایا! دیده دلمان را با نور حضورت، رَشْک ضیاء گردان.
خدایا! بر خانه دل تجلى کن و کاشانه دل را آباد گردان.
خدایا! دل آگاه و جان روشن، ببخشاى و دل پر غصه مان را شاد کن.
خدایا! دعاى شکسته دلان مستجاب گردان.
خدایا! دل را در غم عشقت بسوزان.
خدایا! همواره نور خانه دل و مونس کاشانه دلمان باش.
خدایا! دلمان را غرق حکمت کن.
خدایا! دلمان را غرق نور رضا کن.
خدایا! دلمان را از کرم پرنور گردان و به مهر و عفو خود شاد گردان.
خدایا! گناهان را از صفحه دل بشوى.
خدایا! دلمان را از نور بندگى روشن فرما.
خدایا; اى چراغ خانه دل! درى از لطف بر ما بگشا.
خدایا! دلمان را از نور یقین روشن کن و اسیر روى خود بنما.
خدایا! چنان کن که همواره نگهبان کشور دل باشیم.
خدایا! چنان کن که با ذکر تو خانه دلمان را جارو کنیم و از غبار کدورت و خاشاک یاد غیر تو پاک گردانیم.
خدایا! با قرآنت دلهاى پیروانت را سلامت و شفا بخش.
خدایا! دلهاى ما را نمیران.


خدایا! دل پدر و مادرمان را از ما شاد فرما.
خدایا! دل امام زمان (عجّل الله فرجه) را از اَعمال ما خشنود گردان.
خدایا! روح بلند و مطهر و عرشى امام خمینى (قدس سره) را با پیامبر اکرم (صلى الله علیه وآله) محشور ساز.
خدایا! به حق پیغمبر و آل پیغمبر! آیت الله معظم، خامنه اى کبیر را در پناه امام زمان سالم و مسرور بدار.
خدایا! سایه حضرات آیات عظام حسن زاده آملى و جوادى آملى را بر سرمان مستدام بدار و دل آنان را پیوسته مبتهج فرما.
خدایا! ما را از شر شیطان حفظ کن! آن موجود پلید و خطرناکى که انسان را فریب میدهد، و به دل مردم وسوسه میافکند، و میخواهد از هر راهى و وسیله اى که بتواند دل انسان را آشیانه خود قرار دهد و اختیار او را به دست گیرد و به وادى بدبختى رهسپارش سازد.
خدایا! ما را از ابلیس که میکوشد دین و ایمان را از دلمان برباید، دور نگهدار.
خدایا! آتش فروزان عشقت را در دلمان خاموش مکن.
خدایا! چنان کن که مخفیگاه هاى دل را بشناسیم و بدانیم با آنها چه کنیم.
خدایا! اکنون که با دل شکسته ام، کلبه اى ساخته ام و در آن با احادیث و کلمات تامّه، زندگى را سپرى میکنم، از تو میخواهم این گونه حالات و زندگى مرا مستدام بگردانى.
خدایا! ما را از درد دل بیخبر مگذار.
خدایا! شور دلى را از دلهاى ما دور کن.
خدایا! چنان کن که از گفتن و شنیدن مطالبى که براى دلمان ناخوش است، دورى جوییم.
خدایا! دلمان را هواى خود ده.
خدایا! چنان کن که یک شب از خواب گران برخیزیم و دژ دل را از خصیصه خبیثه و اخلاق رذیله با آب دیده پاک گردانیم.
خدایا! با شکار کردن حیوانات و شنیدن موسیقی هاى مبتذل دل نازنین ما را سخت و سنگین مفرما.
خدایا! دلمان را چشمه نور یقین ساز.
خدایا! دل بیدارمان را در مسیر عطر معنویت قرار ده و چشم دلمان را به تماشاى آن بینا ساز.
 

 

 

  • تامی زرندی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی